MPPT solárny regulátor Victron Energy y SmartSolar 250/85-Tr VE.Can

Cena: 590.00 €
Robustný a rýchly MPPT regulátor pre náročné podmienky s napätím panelov až 150 V, maximálny nabíjací prúd 75 A. Batéria 12/24 / 48V, FV max 500/1000 / 2000Wp. Plná záruka 5 rokov.
V prípade záujmu o objednanie tovaru nás neváhajte kontaktovať

Detaily produktu

MPPT solárny regulátor Victron Energy 250/85 Ultra rýchle MPPT sledovanie. Najmä pri zatiahnutej oblohe s kontinuálnou zmenou intenzity osvitu sú vďaka tomuto regulátora solárne zisky o 30% vyššia oproti klasickým PWM regulátorom alebo o 10% vyššia oproti pomalým MPPT regulátorom. Obzvlášť pri čiastočnom zatienení môžu byť dané dva i viac bodov maximálneho výkonu. Bežné MPPT regulátory majú snahu udržiavať výkon na lokálnom bodu výkonu, čo ale nemusí zodpovedať optimálnemu (maximálnemu) bodu výkonu.

Technické parametre

Regulátor je vhodný pre dobíjanie ako olovených, tak aj LiFePO4 batérií.

Vynikajúcu účinnosť až 98%, bez zbytočných energetických strát s tichým pasívnym chladením bez ventilátora.

Adaptívne trojstupňové nabíjanie: 1. rýchle nabíjanie (Bulk), 2. absorpčné (Absorption) a 3. udržiavacie (Float). Výber z ôsmich predprogramovaných hodnôt absorpčného a udržiavacieho napätia pomocou otočného prepínača.

Dĺžka absorpcie je určovaná hodnotou napätia pred začiatkom nového nabíjacieho cyklu (ráno). To má pozitívny vplyv na plnohodnotné dobitie batérie a jej životnosť.

 

Maximálny povolený výkon panelu u 12 V systémov je 500 Wp, u 24 V systémoch 1000 Wp au 48V systému 2000 Wp. V prípade prekročenia týchto hodnôt regulátor automaticky zredukuje prichádzajúce výkon od panelov na prijateľné hodnoty.

Aktivácia regulátora pri vyššom napätí z panelov než je napätie na batérii. Napätie z panelov musí presiahnuť napätie batérie o 5 V, aby začal regulátor pracovať a nabíjať batériu. Regulátor nabíja až do chvíle, kedy je napätie z panelov o 1 V vyššia ako napätie batérie.

Svetelná LED indikácia:
– Modrá LED dióda BULK – rozsvieti sa, keď je regulátor napojený na batériu
– Modrá LED dióda absorption – rozsvieti sa po ukončení rýchleho (bulk) nabíjanie a prechodu do fázy absorpcie
– Modrá LED dióda float – rozsvieti sa po ukončení absorpčného nabíjania a prechodu na udržiavacie nabíjanie.

Rozšírená elektronická ochrana. Ochrana proti prehriatiu, ochrana proti skratu a prepólovaniu FV panelov.

Pri montáži vždy najskôr pripojte batériu a až následne panely.

Automatická detekcia systémového napätia 12, 24 alebo 48V na strane batérií.

Vnútorný teplotný senzor pre teplotné a napäťovú kompenzáciu nabíjacieho napätia.

Určené pre vertikálnu inštaláciu.

Regulátor nedisponuje výstupom na DC spotrebiča.