Ekologické vykurovanie

V súvislosti z neustálim zdražovaním energii je snaha dosiahnuť lacné ekonomické a hlavne ekologické vykurovanie a čo najviac využiť obnoviteľné zdroje energie a moderné technológie.

Čo ponúkame

Kotle na pelety

Kotle na pelety

Automatická prevádzka, spolupráca s priestorovým termostatom, vysoká účinnosť štandardne nad 85%, vysoká bezpečnosť prevádzky, jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, ekologický výrobok – palivom sú drevené pelety – biomasa – obnoviteľný domáci zdroj energie s minimom škodlivých látok prenášaných do ovzdušia.

Samostatné horáky do pôvodných kotlov

Samostatné horáky do pôvodných kotlov

Horák sa dá inštalovať do Všetkých vyrábaných liatinových a plechových kotlov na tuhé palivá. Na horák sa upevní ventilátor, Ktorý podporuje horením sekundárnym vzduchom. Ďalej sa na horák pripevňuje násypka, Ktorá nám umožňuje automatické podávanie a výdrž násypky je 3-4 dni.

Palivo je zo zásobníka podávané šekovým dopravníkom do horáku, kde je ventilátorom vháňaný spaľovací vzduch. Vznikajúci popol prepadáva do popolníka pod horákom. Všetko prebieha plne automaticky bez zásahu obsluhy.

Splyňovacie kotle

Splyňovacie kotle

Výrazné zníženie nákladov na vykurovanie, jednoduchá obsluha, automatická regulácia, vysoká účinnosť oproti ostatným kotlom – 85%, minimálny odpad, popol, vysoká kvalita, minimum exhalátov – ekologické vykurovanie.

Vykurovacie systémy

Podlahové kúrenie

Podlahové kúrenie

Podlahové vykurovanie patrí k nízkoteplotným sálavým systémom, kde je konvenčná zložka šírenia tepla vzhľadom na veľkú plochu a relatívne nízku teplotu zanedbateľná. Cirkulácia vzduchu vyvolaná pohybom tepla nahor je výrazne nižšia v porovnaní s radiátorovým vykurovaním. Podlaha predstavuje maximálne zväčšenú výhrevnú plochu, steny zostávajú síce ešte relatívne chladné, ale zlepšuje sa pocit tepelnej pohody. Systém podlahového kúrenia je považovaný za pomerne úsporný, poskytuje pocit príjemného tepla, aj keď je v miestnosti teplota o 2 °C nižšia ako pri obvyklom spôsobe kúrenia. Z dôvodu vysokého podielu energetického sálania rúrkového podlahového vykurovania sa už pri výrazne nižších teplotách v miestnosti dostaví pocit komfortu.

Podlahové kúrenie
Podlahové kúrenie

Na základe vysokého tepelného výkonu (80 až 120 W/m2) pri nižších teplotách na prívode (32 až 38 °C) je podlahové vykurovanie ideálne na kombinovanie s plynovými kotlami, tepelnými čerpadlami alebo so slnečnými kolektormi, samozrejmosťou je aj automatická regulácia teploty, prípadne programovanie pomocou termostatu. Podlahové kúrenie je vhodné používať len v dobre izolovaných domoch.
Podlahové vykurovanie je sálavé a teplota vykurovacieho média je rovnomerne rozložená v celom priestore. Takisto je nižšia ako pri klasických radiátoroch, menej ako 50°C, čo nespôsobuje až také vírenie prachu, naopak, znižuje prašnosť na minimum.

Výhody podlahového kúrenia

  • neruší vzhľad interiéru, poskytuje lepší pocit tepelnej pohody,
  • kúrenie znižuje vlhkosť v obytnom priestore, nedochádza k víreniu vzduchu,
  • vhodné pre alergikov,
  • ideálne rozdelenie tepla v priestore, úspora prevádzkových nákladov (kondenzačný kotol),
  • maximálna hygiena prevádzky,
  • nedochádza k prúdeniu vzduchu, a tým k znečisťovaniu povrchu stien a vykurovacích telies unášaným prachom.

Nevýhody, riziká

  • treba zabrániť poškodeniu podlahy (navŕtanie, poškodenie počas montáže),
  • prípadná chyba či mechanická netesnosť sa dá ťažšie odhaliť a odstrániť,
  • nie je vhodné do objektov s ľahkým obvodovým plášťom alebo do objektov pred zateplením či výmenou okien (regulácia a nastavenie sú zložité),
  • vyššie jednorazové investičné náklady, veľká tepelná zotrvačnosť.
Rekuperácia vzduchu

Rekuperácia vzduchu

Rekuperácia zvaná tiež spätné získavanie tepla je vlastne možnosť ako mať v dome vždy čerstvý vzduch a pritom mať čo najmenšiu stratu energií (tepelné straty).

Ako funguje rekuperácia?

Princíp rekuperácie je v podstate o odovzdávaní tepla jednoduchou výmenou medzi odpadným vzduchom a privádzaným vzduchom a to tak, že tieto sa nezmiešajú. Tzn. prívod a odvod majú samostatné potrubia, ktoré prechádzajú cez doskový výmenník tepla prípadne je využívaný systém rúra v rúre. Potrubie je možné viesť napríklad v zemi čím je systém ešte efektívnejší.

Aká je účinnosť rekuperácie?

Účinnosť rekuperácie je závislá od rekuperátora resp. systému rekuperácie, pre ktorý sa investor rozhodne, všetko je samozrejme závislé od financií, výberu a umiestnenia systému. Rekuperáciou určite nedosiahneme 100% získanie tepla do privádzaného vzduchu, ale na trhu sú už systémy s viac ako 70% účinnosťou. To znamená, že min 70% odvádzaného tepla sa vráti späť do priestoru s čerstvým vzduchom. Tento fakt je na zamyslenie – mať vždy čerstvý vzduch a pritom nízke náklady na vykurovanie.