Teplo zo slnka

Slnečná energia predstavuje ekologicky čistý zdroj nevyčerpateľnej energie a nie je nič jednoduchšie, ako túto energiu využiť vo svoj prospech na výrobu tepla – ohriať spotrebnú vodu, vodu v bazénoch a vodu na podporu kúrenia a týmto ušetriť za stále drahšie energie.

Čo ponúkame

 • Solárne zostavy s vákuovými trubicami zo životnosťou do 30 rokov
 • Solárne zostavy s plochými kolektormi
 • Solárne zostavy pre rodinné a bytové domy, ubytovacie a rekreačné zariadenia, firmy
 • Odborné konzultácie na mieste realizácie, navrhnutie zostavy, poradenstvo
 • Pomoc pri získavaní štátnej dotácii
 • Záručný a pozáručný servis
 • Odbornú montáž
 • Dodanie tovaru až k Vám domov
 • Montáž zariadení
 • Osvedčenie na montáž pre fotovolataicke a tepelne systémy podľa zákona č. 309/2009 Z. z.
 • Preskúšanie a spustenie systému
 • Montáž na novostavby, prestavby, rekonštrukcie, domontovanie

Ekonomická návratnosť

Najväčším prínosom využitia slnečnej energie je zníženie zaťaženia životného prostredia. Takto získané teplo je najčistejšia forma energie, preto je jej využívanie predovšetkým zodpovedným rozhodnutím. V klimatických podmienkach Slovenska je možné správne navrhnutým a dobre fungujúcim systémom pokryť 60 – 80% energie na prípravu TÚV a 20 – 40% tepla na kúrenie.

Najlepšie ceny, špičková certifikovaná kvalita, investícia do Vašej budúcnosti, zhodnotenie Vašej nehnuteľnosti, nezávislosť na neustále rastúcich cenách energií, od návrhu po montáž, ekológia, nadčasovosť.

Čím skôr to začnete používať tým viac ušetríte a tým rýchlejšia bude návratnosť.
Bežné solárne zostavy

Bežné solárne zostavy

Nová najmodernejšej technológia –SUPER HEAT PIPE novinka s -24mm- kondenzátorom, vysokovýkonný celoročný trubicový kolektor, ma o 20% vyšší výkon, ktoré umožňujú kolektoru dosahovať vysoké výkonové parametre pri použití dokonalých tepelno-izolačných vlastností vákua. Kolektor pracuje aj počas období bez priameho slnečného svitu, vrátane zimného obdobia. 20 – trubicový vákuový kolektor SUPER HEAT PIPE je schopný za jeden deň zohriať 200 l vody.
Navrhnutie solárneho systému podľa Vašich požiadaviek a vypracovanie cenovej ponuky je pre každého zákazníka individuálne.

Rôzne spôsoby aplikácie solárnych systémov pre získavanie tepla