MPPT solárny regulátor Victron Energy 100/30

Cena: 120 €
Robustný a rýchly MPPT regulátor pre náročné podmienky s napätím panelov až 100 V, maximálny nabíjací prúd 30 A. Batéria 12 / 24V, FV max 440 / 880Wp. Plná záruka 5 rokov.
V prípade záujmu o objednanie tovaru nás neváhajte kontaktovať

Detaily produktu

MPPT solárny regulátor Victron Energy 100/30
Ultra rýchle MPPT sledovanie. Najmä pri zatiahnutej oblohe s kontinuálnou zmenou intenzity osvitu sú vďaka tomuto regulátora solárne zisky o 30% vyššia oproti klasickým PWM regulátorom alebo o 10% vyššia oproti pomalým MPPT regulátorom. Obzvlášť pri čiastočnom zatienení môžu byť dané dva i viac bodov maximálneho výkonu. Bežné MPPT regulátory majú snahu udržiavať výkon na lokálnom bodu výkonu, čo ale nemusí zodpovedať optimálnemu (maximálnemu) bodu výkonu.

Regulátor je vhodný pre dobíjanie ako olovených, tak aj LiFePO4 batérií.

Vynikajúcu účinnosť až 98%, bez zbytočných energetických strát s tichým pasívnym chladením bez ventilátora.

Adaptívne trojstupňové nabíjanie: 1. rýchle nabíjanie (Bulk), 2. absorpčné (Absorption) a 3. udržiavacie (Float). Výber z ôsmich predprogramovaných hodnôt absorpčného a udržiavacieho napätia pomocou otočného prepínača.

Dĺžka absorpcia je určovaná hodnotou napätia pred začiatkom nového nabíjacieho cyklu (ráno). To má pozitívny vplyv na plnohodnotné dobitie batérie a jej životnosť.

U 12 V batérie odporúčame mono alebo polykryštalický panel s minimálnym počtom 32 článkov. Pre maximálnu účinnosť odporúčame 72 článkov (dva 12 V panely zapojené do série alebo jeden 24 V panel). Maximálne je možné pripojiť 108 článkov – tri 12 V panely zapojené do série. Je teda možné nabíjať 12 V batériu aj panely s pracovným napätím 24 V.

U 24 V batérie odporúčame mono alebo polykryštalický panel s minimálnym počtom 72 článkov (dva 12 V panely zapojené do sériu alebo jeden 24 V panel). Maximálne je možné pripojiť 108 článkov – tri 12 V panely zapojené do série.

Maximálny povolený výkon panelu u 12 V systémov je 720 Wp, u 24 V systémoch 1440 Wp. V prípade prekročenia týchto hodnôt regulátor automaticky zredukuje prichádzajúce výkon od panelov na prijateľné hodnoty.

Aktivácia regulátora pri vyššom napätí z panelov než je napätie na batérii. Napätie z panelov musí presiahnuť napätie batérie o 5 V, aby začal regulátor pracovať a nabíjať batériu. Regulátor nabíja až do chvíle, kedy je napätie z panelov o 1 V vyššia ako napätie batérie.

Svetelná LED indikácia:
– Modrá LED dióda BULK – rozsvieti sa, keď je regulátor napojený na batériu
– Modrá LED dióda absorption – rozsvieti sa po ukončení rýchleho (bulk) nabíjanie a prechodu do fázy absorpcie
– Modrá LED dióda float – rozsvieti sa po ukončení absorpčného nabíjania a prechodu na udržiavacie nabíjanie.

Rozšírená elektronická ochrana. Ochrana proti prehriatiu, ochrana proti skratu a prepólovaniu FV panelov.

Pri montáži vždy najskôr pripojte batériu a až následne panely.

Automatická detekcia systémového napätia 12 alebo 24 V na strane batérií.

Vnútorný teplotný senzor pre teplotné a napäťovú kompenzáciu nabíjacieho napätia.

Určené pre vertikálnu inštaláciu.

Regulátor nedisponuje výstupom na DC spotrebiča.

Technické parametre

Technické údaje:

Pracovné napätie na batérii: 12 alebo 24 V (automatické prispôsobenie)
Maximálny prúd: 30 A
Maximálny výkon FV poľa pri 12 V: 440 W (MPPT rozsah od 15 do 80 V)
Maximálny výkon FV poľa pri 24 V: 880 W (MPPT rozsah od 15 do 80 V)
Maximálne napätie FV poľa naprázdno: 100 V
Maximálna účinnosť: 98%
Spotreba energie: 10 mA
Absorpčné napätie: továrni nastavené 14,4 V / 28,8 V
Udržiavacie napätie: továrni nastavené 13,8 V / 27,6 V
Nabíjací algoritmus: adaptívne viacstupňový
Teplotná kompenzácia nabíjacieho napätia: -16 mV / ° C (12 V), – 32 mV / ° C (24 V)
Ochrana:
– Opačnej zapojenie polarity batérie (poistka)
– Skrat na výstupe
– Vysoká teplota
Rozsah pracovných teplôt: – 30 až + 60 ° C (plný výstupný výkon do 40 ° C)
Vlhkosť: 95%, nekondenzujúca
Farba: modrá (RAL 5012)
Svorkovnice: 13 mm2
Stupeň krytia: IP43 (elektronické súčasti), IP 22 (pripojovacie súčasti)
Hmotnosť: 1,25 kg
Rozmery: 130 x 186 x 70 mm (výška x dĺžka x hĺbka)