MPPT solárny regulátor Victron Energy 100/15

Cena: 65 €
Robustný a rýchly MPPT regulátor pre náročné podmienky s napätím panelov až 100 V, maximálny nabíjací prúd 15 A. Batéria 12 / 24V, FV max 200 / 400Wp. Plná záruka 5 rokov.
V prípade záujmu o objednanie tovaru nás neváhajte kontaktovať

Detaily produktu

MPPT solárny regulátor Victron Energy 100/15

Ultra rýchle MPPT sledovanie. Najmä pri zatiahnutej oblohe s kontinuálnou zmenou intenzity osvitu sú vďaka tomuto regulátora solárne zisky o 30% vyššia oproti klasickým PWM regulátorom alebo o 10% vyššia oproti pomalým MPPT regulátorom.

BatteryLife algoritmus pre dlhú životnosť batérií – adaptívne nabíjanie pre maximálnu predĺženie životnosti batérie. Regulátor neustále sleduje mieru nabitia batérie a deň za dňom postupne zvyšuje úroveň napätia, pri ktorej dôjde k odpojeniu záťaže až do stavu, kedy je dosiahnutá absorpčného napätie (batéria plne nabitá). Nasleduje opäť pokles úrovne napätia, pri ktorej dochádza k odpájania záťaže. Týmto spôsobom môže dochádzať cca raz týždenne k plnému dobitie batérie aj pri znížených solárnych ziskoch a vyššej záťaži, čo sa pozitívne prejaví v dĺžke životnosti batérie (voliteľná funkcia).

Vnútorné elektronické komponenty sú chránené lakovaným náterom proti nepriaznivým vplyvom a pre dlhú životnosť zariadenia.

Prítomný vnútorný teplotný senzor pre zodpovedajúcu úpravu nabíjacieho absorpčného a udržiavacieho napätia, čo má pozitívny vplyv na životnosť batérie.

Automatická detekcia systémového napätia 12 alebo 24 V.

Adaptívne trojstupňové nabíjanie: 1. rýchle nabíjanie (Bulk), 2. absorpčné (Absorption) a 3. udržiavacie (Float). Spočiatku pri rýchlom nabíjaní je generovaný vysoký prúd a nižšie napätie pre rýchle dobíjanie vybité batérie. Po tejto fáze nasleduje konštantné napätie sa znižovaním prúdu pre úplné nabitie batérie bez nebezpečného prebíjanie znižujúce životnosť batérie. Nabitá batéria je udržiavaná v nabitom stave veľmi nízkym prúdom aj nízkym napätím.

Určené pre vertikálnu polohu na nehorľavý podklad so zapojením kabeláže zospodu.

Napätie z panelov musí presiahnuť napätie batérie o 5 V, aby začal regulátor pracovať a nabíjať batériu. Regulátor nabíja do chvíle, kedy je napätie z panelov o 1 V vyššia ako napätie batérie. U 12 V batérie odporúčame panel s minimálnym počtom 36 článkov (12 V panel). Pre maximálnu efektivitu a energetickú výťažnosť odporúčame 72 článkov (sériové zapojenie dvoch 12 V panelov po 36 článkoch alebo jeden 24 V panel so 72 články). Maximálny povolený počet článkov je 144 (sériové zapojenie štyroch 12 V panelov po 36 článkoch). U 24 V batérie odporúčame panely s minimálnym počtom 72 článkov (sériové zapojenie dvoch 12 V panelov po 36 článkoch alebo jeden 24 V panel so 72 články). Maximálny povolený počet článkov je 144 (sériové zapojenie štyroch 12 V panelov po 36 článkoch).

Prítomná 20 A poistka medzi regulátorom a batériou.

Možnosť voľby hodnôt napätia pre odpojenie a pripojenie záťaže. Naľavo od pripájania kabeláže od batérií sú prítomné štyri výstupy. Kombináciou ich vzájomného prepojenia pomocou mostíka (jumpera) docielime žiadaného spôsobu odpájaní / pripájaní záťaže a nabíjanie batérie:

1. Bez mostíka – voľba tzv. BatteryLife algoritmus, teda režimu, kedy sa regulátor pravidelne snažia dobiť batériu do plného stavu. Pripojovacie a separačné napätia pre záťaž nie je konštantná, ale mení sa v závislosti na aktuálnom stave nabíjané batérie. Významným spôsobom predlžuje životnosť batérie najmä u systémov, kde je väčšia spotreba energie v porovnaní s jej výrobou.
2. Mostík (jumper) medzi 3 a 4 výstupom
– Separačné napätie záťaže 11,1 V (12 V systémy) alebo 22,2 V (24 V systémy)
– Opätovné pripojovacie napätie záťaže 13,1 V (12 V systémy) alebo 26,2 V (24 V systémy)
3. Mostík (jumper) medzi 2 a 3 výstupom
– Separačné napätie záťaže 11,8 V (12 V systémy) alebo 23,6 V (24 V systémy)
– Opätovné pripojovacie napätie záťaže 14,0 V (12 V systémy) alebo 28,0 V (24 V systémy)

Výstup k záťaži (spotrebičom) má ochranu proti skratu. Na výstup k záťaži je možné pripájať aj menej výkonné meniče z jednosmerného na striedavé napätie (nedá ale súčasne napájať DC spotrebiče a menič). Ďalšou možnosťou je výstupom pre napojenie záťaže ovládať (zapnuté / vypnuté) vybrané typy meničov Victron, ktoré sú štandardne napojené priamo na batériu. Tie možno ovládať dvoma spôsobmi v závislosti od modelu meniča Victron. Modely Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350 a modely radu Phoenix C a MultiPlus C vyžadujú špeciálne prepojovací kábel (odkaz). Modely meničov Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 a 24/1200 toto rozhranie nepotrebujú a je možné ich ovládať jednoduchým prepojovacím káblom.

LED indikácia prevádzkového stavu regulátora.

Technické parametre

Technické parametre:

Pracovné napätie 12/24 V (autodetekcia)

Maximálny nabíjací prúd: 15 A (prítomná 20 A poistka)

Maximálny výkon panelov pri systémovom napätí 12 V: 200 W (MPPT rozsah od 15 do 100 V)

Maximálny výkon panelov pri systémovom napätí 24 V: 400 W (MPPT rozsah od 30 V do 100 V)

Poznámky k dvom predchádzajúcim hodnotám. Ak je pripojený väčší ako maximálny povolený výkon panelov, regulátor obmedzí vstupný výkon na 200 W, resp. na 400 W. Napätie z panelov musí presiahnuť napätie batérie o 5 V, aby začal regulátor pracovať a nabíjať batériu. Regulátor nabíja do chvíle, kedy je napätie z panelov o 1 V vyššia ako napätie batérie.

Automatické odpojenie záťaže pri preťažení: áno, maximálny odber záťaže 15 A.

Maximálne napätie z panelov: 100 V

Maximálna účinnosť: 98%

Vlastná spotreba energie regulátora: 10 mA

Absorpčné napätie (Absorption): 14,4 V / 28,8 V

Udržiavacie napätie (Float): 13,8 V / 27,6 V

Nabíjací algoritmus: adaptívne viacstupňový

Teplotná kompenzácia nabíjania: – 16 mV / ° C resp. – 32 mV / ° C

Kontinuálny prúd záťaže: až 15 A

Krátkodobý prúd záťaže: až 50 A

Hodnota napätia pre odpojenie napájania spotrebičov: 11,1 V / 22,2 V alebo 11,8 V / 23,6 V alebo BatteryLife algorithm

Hodnota napätia pre opätovné pripojenie a napájanie spotrebičov: 13,1 V / 26,2 V alebo 14 V / 28 V alebo BatteryLife algoritmus

Ochrany: a) opačná polarita zapojenia pólov batérie (poistka), b) skrat na výstupe, c) prehriatiu

Rozsah pracovných teplôt: od – 30 do + 60 ° C (plný výkon do 40 ° C)

Vlhkosť: 100% (nekondenzujúca)

Komunikačný port: VE.Direct

Farba: modrá (RAL 5012)

Maximálna pre pripojenie do svorkovnice: 6 mm2

Stupeň krytia: IP 65 = ochrana pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek predmetom, chránené úplne proti prachu, ochrana proti vodným prúdom – voda mieria 6,3 mm tryskou vo všetkých uhloch pri prietoku 12,5 litrov za minútu pri tlaku 30 kN / m2 po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 metre.

Hmotnosť: 0,4 kg

Rozmery: 100 x 113 x 47 mm