30 – trubicový vákuový kolektor SUPER HEAT PIPE

Cena: 999 €
Nová  technológia –SUPER HEAT PIPE, novinka s 24mm- kondenzátorom, vysokovýkonný celoročný trubicový kolektor, ma o 20% vyšší výkon, ktoré umožňujú kolektoru dosahovať vysoké výkonové parametre pri použití dokonalých tepelno-izolačných vlastností vákua.
V prípade záujmu o objednanie tovaru nás neváhajte kontaktovať

Detaily produktu

30 – trubicový vákuový kolektor SUPER HEAT PIPE – SUNPOWER

10 ročnú záruka dlhá životnosť!

Nová  technológia –SUPER HEAT PIPE, novinka s 24mm- kondenzátorom, vysokovýkonný celoročný trubicový kolektor, ma o 20% vyšší výkon, ktoré umožňujú kolektoru dosahovať vysoké výkonové parametre pri použití dokonalých tepelno-izolačných vlastností vákua. Vhodné použitie v tlakovom hydraulickom systéme, kolektor pracuje aj počas období bez priameho slnečného svitu, vrátane zimného obdobia. 30 – trubicový vákuový kolektor SUPER HEAT PIPE je schopný za jeden deň zohriať  300 l vody.

Princíp vákuových trubíc Heat-pipe

Pri tomto funkčnom princípe solárna kvapalina neprúdi priamo cez trubice. Namiesto toho nosné médium cirkuluje v tepelnej rúrke Heat-pipe, kde sa vplyvom slnečného žiarenia vyparuje a teplo odovzdáva solárnemu médiu prostredníctvom výmenníka tepla. Po odovzdaní tepla para nosného média skondenzuje a stečie späť dole do zbernej rúrky a postup sa opakuje. Tepelná rúrka Heat-pipe je vyrobená zo špeciálneho vodiča, ktorý má síce veľmi nízku tepelnú kapacitu, ale má extrémne rýchlu tepelnú vodivosť. Vďaka týmto fyzikálnym vlastnostiam dokáže Heat-pipe prepraviť po ohriatí maximum tepla do solárneho systému. Absorbér trubice sa skladá z lamely s absorpčnou vrstvou, vďaka čomu dokáže absorbovať maximum slnečného žiarenia.

Technické parametre